Reklam
Om du ser detta meddelande så har du inte aktiverat Java eller så har du inte Java installerat.
Se Java.com för att ladda ner den senaste versionen av Java.

Reklam

Reklam
 • pilar Flytta
 • mellanslag Skjut
 • 1
  2
  3
  4
  Välj vapen

Förinta jordbofienderna som hotar att förstöra ditt imperium.

Hjälp

There are no awards for this game!

Video Walkthrough

Back to Game

Reklam

Flera spelare
Reklam