Reklama

Reklama

Reklama
  • lewy przycisk myszy & porusz myszą Przeciągnij i upuść wiersze lub kolumny.

Pogrupuj razem stworki tego samego koloru i uwolnij je z Galaretkowego Matriksa

Pomoc

There are no awards for this game!

Video Walkthrough

Back to Game

Reklama

Wieloosobowe
Reklama